Reklamácia tovaru

Ak sa Vám tovar pokazil v záručnej dobe (viď. VOP), postupujte prosím podľa nasledujúceho návodu na reklamáciu tovaru. Ubezpečujeme Vás, že celý proces reklamácie sa snažíme maximálne skrátiť a všetko riešiť čo možno najrýchlejšie a k spokojnosti zákazníka.

Postup uplatnenia reklámacie

  1. stiahnite si a vytlačte reklamačný formulár
  2. vyplnený formulár vyplňte a vlastnoručne podpíšte
  3. formulár vložte do zásielky, ktorá bude obsahovať reklamovaný tovar

Tovar zasielajte na adresu:

crowina, s.r.o.
Bazovského 13
841 01 Bratislava

Zároveň by sme Vás chceli upozorniť, že tovar, ktorý bude na našu adresu doručený bez reklamačného formulár, bude zaslaný naspäť. Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku.

Na základe priložených podkladov bude reklamácia posúdená a bude stanovený ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. V prípade, že bude reklamácia považovaná za oprávnenú, bude kupujúcemu zaslaný nový tovar, alebo mu bude vrátená celá kúpna cena tovaru. O výsledku reklamácie Vás budeme informovať v lehote do 30 dní od prijatia tovaru – telefonicky alebo e-mailom.

Tovar je možné bez udania dôvodu vrátiť v lehote 14 dní od prevzatia.