Bedmintonový výplet

Viete, aký výplet má vaša raketa? Poznať vlastnosti výpletu a techniky vypletania vám pomôže vybrať presne to, čo potrebujete.

Výplet napnutý na vyššiu váhu neznamená silnejší úder

Výplet napnutý na vyššiu váhu umožňuje hrať s lepšou citlivosťou a vyššou presnosťou. Neposkytuje viac sily – teda silnejší úder. Pri výplete napnutom na vyššiu váhu sa ideálny bod dotyku rakety s košíkom stane menší, preto je s ním ťažšie trafiť košík ideálne. Výhodou viac napnutého výpletu je rovnejší výplet pri dotyku s košíkom. Vďaka tomu má hráč lepšiu kontrolu nad smerom úderu.

Môže to znieť na prvý pohľad paradoxne, ale väčšiu silu úderu pridáva výplet s nižším napnutím. Výplet s nižším napnutím sa naťahuje pri kontakte s košíkom, následne sa rýchlo stiahne na pôvodnú veľkosť. Tento efekt, tzv. trampolínový efekt, pridáva úderu silu.
Ak je raketa napnutá na vyššiu váhu býva „trampolínový efekt“ omnoho menší, pretože výplet nemá takú vôľu.

Príliš napnutý výplet často spôsobuje prasknutie výpletu alebo dokonca aj samotnej hlavy rakety, avšak príliš málo napnutý výplet znamená stratu kontroly nad úderom a aj samotnej sily úderu.

Nehrajte s čerstvo vypletenou raketou

Raketa stráca asi 10% sily výpletu deň potom, ako bola vypletená, bez toho, aby sa s ňou hralo. Preto je dôležité nehrať okamžite s novo vypletenou raketou ale nechať ju pár dní v puzdre. Výplet tak lepšie sadne.

Ako si vybrať bedmintonový výplet?

Ak poznáte svoje slabé a silné stránky hry, môžete si nastaviť napnutie tak, aby ste sa pokúsili odstrániť svoje nedostatky. Tým, že poznáte spôsob akým pôsobí sila napnutia výpletu na hru, optimalizujete svoju hru.

NapnutieSilaOvládanie košíkaTrvácnosť výpletuCit úderuVybrácie rakety
NižšieVyššiaNižšieVyššiaVyššíNižšie
VyššieNižšiaVyššieNižšiaNižšíVyššie

Hrúbka vlákien

Jedna z najdôležitejších, ak nie priamo najdôležitejšia vlastnosť vlákna, je jeho hrubosť. Tenšie vlákna bývajú vo všeobecnosti „silnejšie“ ako hrubé, avšak sú menej trvácne a teda výplet praská skôr. Silu úderu generujú vďaka tomu, že sa pri dopade košíka na raketu viac naťahujú. Hrubé vlákna naopak vydržia oveľa dlhšie.

Rozličné hrúbky vlákien

22 = 0.60mm – 0.70mm
21 = 0.70mm – 0.80mm
20 = 0.80mm – 0.90mm

Prečo praskajú výplety?

Výplet môže prasknúť z mnohých dôvodov. Dva najčastejšie sú nadmerné napnutie alebo vznik tzv. zárezu.

Pri nadmerne natiahnutom vlákne výplet praská náhle pri hre. Deje sa to najmä, keď košík triafame veľmi blízko rámu rakety. Vlákno je prirodzene natiahnuté na oboch stranách rovnako. Ak je košík trafený príliš blízko rámu, jedna strana sa natiahne príliš, čo spôsobuje prasknutie vlákna.

Zárez vzniká v bode kontaktu košíka s raketou tam, kde sa horizontálne vlákna dotýkajú vertikálnych vlákien. Pri trení vlákien o seba v tomto bode, sa časom obrúsia a vzniká zárez, a následné prasknutie. Hrubší výplet je odolnejší voči zárezom, a preto je odolnejší aj proti praskaniu.

Ako vidíme, treba zvážiť mnoho faktorov pri výbere hrúbky výpletu a sily jeho napnutia. Jednotlivé hodnoty môžeme zhrnúť do tabuľky:

Možnosti výpletuSilaKontrolaTrvácnosť
tenké vlákno/voľnejší výpletvysokánízkapriemerná
tenké vlákno/tvrdší výpletpriemernápriemernánízka
hrubé vlákno/voľnejší výpletpriemernápriemernávysoká
hrubé vlákno/tvrdší výpletnízkapriemernávysoká

 

Ak hľadáte bedmintonový výplet, navštívte kategóriu bedmintonových výpletov.